Događanja

Tekuća događanja

Call of Duty: Warzone liga – sezona 1

Call of Duty: Warzone liga – sezona 1

Prva Call of Duty: Warzone trio liga

Radionice robotike i programiranja bez ekrana 2020

Radionice robotike i programiranja bez ekrana 2020

Radionice robotike i programiranja bez ekrana u dječjim vrtićima i nižim razredima osnovnih škola

Buduća događanja

League of Legends Tournament

League of Legends Tournament

Online League of Legends Tournament 5v5

Warzone Duo turnir

Warzone Duo turnir

Call of Duty: Warzone Duo turnir

Arduino Day 2020

Arduino Day 2020

Informatički klub Futura i šestu godinu zaredom sudjeluje u svjetskom danu Arduina koji će se održati u subotu 21. ožujka 2020. #ArduinoD20

Prošla događanja